sodor I

[Jakarta];

menyodorkan
1. menyorongkan ke depan, menganjurkan:
ketika aku masuk, ada yang berdiri hendak ~ kerusi, ada yang duduk sahaja;

2. menghulurkan (tangan dan lain-lain), mengunjukkan, memberikan:
Kartini ~ tangannya untuk berjabatan;
ia ~ gelas berisi air limau kepada temannya;

3. memaksakan, mendesak, menonjol-nonjolkan, menuntut:
kami para pemuda tidak mahu menerima syarat yang disodorkan oleh Jepun.

berkongsi