slot

ruang waktu yang diperuntukkan oleh media massa untuk membolehkan sesuatu maklumat (berita, dan lain-lain) disiarkan:
~ berita telah diperkenalkan oleh TV3 sejak tarikh penubuhannya.

Sm simbol kimia bagi samarium.

berkongsi