skrip

cerita dan lain-lain yang bertulis (bertaip dan sebagainya);
~ filem skrip yang disediakan untuk sesebuah filem, termasuk arahan kerja kamera dan sebagainya, lakon layar;

penskripan hal (proses) penulisan skrip:
memanglah drama Melayu sebelum ini tidak ada tradisi ~.

berkongsi