skop I

[Indonesia-Belanda] penyodok tanah (pasir dan lain-lain) daripada besi yang bergandar panjang.

berkongsi