skion

(Biologi) tunas pokok yang dipotong untuk dicantumkan dengan pokok yang lain.

berkongsi