skandal

perkara atau perbuatan keji (malu, aib, hina, dan sebagainya yang biasanya menimbulkan kemarahan orang ramai):
~ itu melibatkan beberapa orang ternama.

berkongsi