siring VI

[Brunei] (bahagian) tepi atau pinggir.

berkongsi