siri

rangkaian sesuatu yang sama (seperti cerita, buku, peristiwa, dan lain-lain) yang dikeluarkan (diadakan, disiarkan, dan lain-lain) berturut-turut:
inilah ceramah yang kedelapan dalam ~ ceramah ilmiah;~ aktinid (Kimia) siri unsur radioaktif dalam jadual berkala, bermula dengan aktinium dan berakhir dengan lawrensium;
~ homolog (Kimia) siri sebatian karbon daripada jenis yang sama dan diwakili satu formula am (mis alkana dan alkena;
~ lantanid (Kimia) siri lima belas unsur logam dalam jadual berkala, bermula dengan lantanum dan berakhir dengan lutetium;
nombor ~ nombor (bilangan) yang berturut-turut.

berkongsi