siraut

sejenis pisau raut (yang tajam);

seraut raut I.

berkongsi