siram

bersiram [bahasa dalam] mandi:
silakan tuanku dua laki isteri berangkat ~;

menyiram
1. mencurahkan air dan lain-lain pada, mendirus, menjirus:
seorang perempuan muda ~ bunga dalam taman;

2. menjirus dengan air dan lain-lain (supaya bersih);

menyirami menyiram pada:
Kadir masuk ke kamar mandi lalu ~ Ratna dengan air;

menyiramkan
1. menyiram dengan, menjiruskan, mencurahkan:
maka kedua-duanya terkejut seperti orang mengantuk disiramkan air;

2. sl, [bahasa dalam] memandikan:
maka bidan ketujuh pun lalu ~ putera baginda, dilimau dan dibedak;

persiraman [sastera lama] tempat mandi, permandian;

penyiraman perbuatan menyiram (menyiramkan).

penyiram
1. orang yang menyiram:
tugas utamanya hanya sebagai ~ pokok bunga setiap pagi;

2. alat yang digunakan untuk menyiramkan air dan sebagainya:
dia menyiram sayur-sayuran dengan menggunakan ~.

berkongsi