sirah I

[Minangkabau] merah:
matanya itu ~ seperti bunga raya;
tanah ~
kubur yang baharu;

tersirah mendapat tanah ~ ki
a) mati;
b) menjumpai mayat yang telah ditanam.

berkongsi