sir I

[Arab]

1. rahsia, tersembunyi (dalam ilmu tasawuf);

2. keinginan (kemahuan) hati, ingin (mahu) akan sesuatu:
tiadalah ia ~ kepada perempuan itu;
tak ~
[Kelantan] tidak mahu (ingin);
kalau tak ~ berdegak, ~ melayang (peribahasa) jika barang yang diinginkan tidak diperoleh maka hilanglah daya upaya.

berkongsi