sipat I

arah;
~ kuping [Jawa] berlari lintang-pukang;
tali ~ tali untuk mengetahui lurus tidaknya (sesuatu), tali pengukur;

menyipat, menyipatkan mengukur (untuk mengetahui lurus tidaknya) dengan tali sipat.

berkongsi