sintetis

[Indonesia-Belanda] yang berkaitan dengan (mengenai) sintesis, yang dipadu-padu.

berkongsi