sinopsis

ringkasan yang memberikan gambaran umum tentang sesuatu perkara (novel, drama, filem, dan sebagainya), ikhtisar.

berkongsi