sinisisme

pandangan atau sikap yang cenderung untuk mempersoalkan kebaikan (kejujuran, kebolehan dan sebagainya) seseorang.

berkongsi