singsat II

[Jawa] erat, rapat;

menyingsatkan mengeratkan, merapatkan.

berkongsi