singkap

menyingkap, menyingkapkan
1. membuka (selubung, pakaian, penutup, dan lain-lain), menyelak:
ia ~ selimut yang menutup kepala anaknya;
ada yang menengok dari kisi-kisi, ada yang menengok dari tingkap, ada yang ~ atap;

2. [kiasan] membongkar atau membuka (rahsia dan lain-lain), mendedahkan (sesuatu):
beliau telah ~ rahsia menteri-menteri pusat yang tidak disukai;
sajak-sajak A. Wahab Ali ada yang boleh diterima sebagai panduan hidup kerana ia telah menyingkapkan rahsia hidup yang sebenarnya;

3. [kiasan] menceritakan kembali (perkara yang telah lalu, sejarah, dan lain-lain):
perbuatan mereka kali ini tidak lagi setakat ~-nyingkap sejarah pendek yang telah lalu;
singkap daun, ambil isi
(peribahasa) berkata-kata dengan terus terang (tidak berbelit-belit);

tersingkap
1. terbuka, terselak:
maka tirai pedati Sumirah pun ~;

2. [kiasan] terbongkar (rahsia dan lain-lain);
~ hati ki suka (senang) hati;

penyingkapan perbuatan menyingkap(kan), pendedahan:
~ dengan bersandarkan pengetahuan yang lalu.

berkongsi