sinau

~-seminau = bersinau-sinau bersinar-sinar (cahaya), berkilau-kilau.

berkongsi