simpuh I

timpuh;
sembah ~ dengan hormat dan takzim;

bersimpuh = duduk ~ duduk bertelut, bertimpuh (seperti perempuan duduk):
dia duduk ~ di antara ibunya dengan Mak Sinah;

menyimpuh;
menyembah ~ duduk berlutut serta berdatang sembah;

tersimpuh (dalam keadaan) bersimpuh atau bertelut:
dia dengan hormat ~ meletakkan hidangan itu sambil tersenyum manis;
jatuh ~
jatuh berlutut (bertelut).

berkongsi