simpatisan

[Indonesia-Belanda] orang yang menaruh simpati (terhadap sesuatu perkara dan lain-lain).

berkongsi