simpang

sesuatu yang melencong atau bercabang dari yang lurus, tempat jalan (sungai dan lain-lain) bercabang atau berpisah dari yang lurus:
sebuah lori berhenti tidak jauh dari ~ empat di pekan itu;
~ belahan
[Minangkabau] sebahagian daripada sesuatu kaum atau cabang kaum (yang berpindah ke tempat lain, yang berjauhan tempatnya);
~ jalan cabang jalan;
~-perenang porak-peranda;

bersimpang
1. bercabang (jalan, sungai, dan lain-lain), berbelah:
di tempat itu jalan tadi ~;

2. [Minangkabau] tidak sehaluan, berlainan (pembawaan dan lain-lain), berbeza (pendapat dan lain-lain);

bersimpangan bertemu tetapi masing-masing dengan haluan sendiri, berselisih jalan;

menyimpang
1. melencong dari arah yang asal, membelok ke jalan lain:
ia tidak terus pulang, tetapi ~ ke rumah kawan-kawannya;

2. membelok (supaya jangan terlanggar), mengelak (dalam perjalanan), menghindar (ke tepi dan lain-lain):
jika ia bertahan kamu sekalian ~;

3. tidak menurut yang betul (ajaran dan lain-lain), menyeleweng (daripada yang ditentukan), sesat:
cara ahli hukum bekerja tidak ~ daripada ketentuan hukum;
istilah yang dibentuk tidak terlalu jauh ~ daripada istilah asal;

menyimpangkan menjadikan menyimpang, membawa menyimpang, memesongkan, menyesatkan;

simpangan (jalan, sungai, dan lain-lain) yang menyimpang, cabang kepada sesuatu (jalan, sungai, dan lain-lain) yang lebih besar;

persimpangan = ~ jalan tempat jalan menyimpang atau bercabang:
kebetulan pada ketika itu saya telah sampai ke ~ jalan balik ke rumah saya;

penyimpangan perihal (perbuatan dan sebagainya) menyimpang (daripada sesuatu):
~ daripada tatabahasa baku bahasa Melayu.

berkongsi