simbion

(Biologi) organisma yang hidup secara simbiosis:
ada ~ yang hidup di dalam rongga badan perumah.

berkongsi