simbai

[sastera lama] baik tingkah laku, sopan, tertib.

berkongsi