silih I

= ~ ganti = ~ sambut saling berganti;
~ berganti berganti-ganti, bertukar-tukar;
~ mata sesuatu yang digunakan untuk mata sahaja (memberi banyak mas kahwin yang kemudiannya akan dikembalikan secara diam-diam dan lain-lain);
~-semilih <

berkongsi