silang

1. bentuk seperti salib (pangkah, palang) yang miring letaknya, bentuk seperti tanda darab;

2. = kayu ~ kayu palang, salib;
~ empat simpang empat (jalan);
~ gunting bentuk atau rajah yang bersengkelang;
~ kata sejenis teka-teki untuk mencari perkataan (dengan mengisi huruf-huruf dalam petak-petak yang disediakan);
~ keris bahagian hujung ganja (keris) yang tajam, kepit;
~ pukang tidak tersusun (letaknya), lintang-pukang;
~-seli selang-seli;
~ selimpat kusut tidak menentu, kacau sekali;
~ selisih
a) = ~ sengketa tidak sesuai (fikiran, pendapat, dan lain-lain), bertikaian;
b) berlawanan arah, simpang-menyimpang;
~ berpangkal, kerja berjunjung = ~ berpangkal, kerakap berjumpa junjung (peribahasa) dalam tiap-tiap pekerjaan mestilah ada ketua atau kepalanya supaya selamat;

bersilang
1. bersengkelang (seperti salib atau tanda darab):
kedua-dua kakinya diangkat ke atas dan ia duduk bersila, kedua-dua tangannya ~ di tepi meja;

2. = silang-menyilang bersimpang-siur (jalan, motokar, dan lain-lain), berpapasan (berselisih) letak atau duduk sesuatu, palang-memalang;
~ selisih berlawanan arah;

menyilangkan, mempersilangkan menjadikan atau meletakkan bersilang:
ia pergi berbaring di atas tempat tidur sambil ~ kakinya;
kedua-dua belah kakinya disilangkan dan digoyang-goyangkan bagai ekor ikan;

silang-menyilang bersengkelang letak atau duduknya (pedang, keris, dan lain-lain), bersimpang-siur, berpapasan:
awan di langit ~;

tersilang disilangkan:
ia berjalan mundar-mandir dengan tangan ~ ke belakang;

silangan sesuatu yang letaknya (bentuknya dan lain-lain) bersilang, silang:
mereka bersandar pada ~-~ papan yang sedang dikeringkan;

persilangan
1. perihal bersilang;

2. tempat pertemuan (jalan raya dan lain-lain), persimpangan;

penyilangan perihal (proses atau perbuatan) menyilang atau menyilangkan sesuatu.

berkongsi