sila III

(Sanskrit) perbuatan yang mengikut peraturan, budi pekerti, adab;

pancasila, susila.

berkongsi