siklotron

(Fizik) alat yang digunakan untuk memecuntukan zarah bercas supaya mencapai tenaga yang tinggi.

berkongsi