siklomorfosis

(Biologi) perubahan bentuk badan, misalnya serangga, yang disebabkan oleh pengaruh suhu.

berkongsi