sikap I

1. = ~ tubuh bentuk tubuh, potongan badan, tokoh:
dengan takjubnya ia melihat rupa orang muda itu, terlalu amat baik parasnya dan ~nya;

2. gaya berdiri (bergerak, berpakai, dan lain-lain):
hebat ~ lakunya;

3. perbuatan atau pandangan yang berdasarkan pada sesuatu pendapat (fikiran dan lain-lain):
dalam hatinya, dia mengutuk ~nya yang kurang adil itu;
~ wanita Pakistan terhadap perancangan keluarga telah berubah;

bersikap
1. berdiri tegak;

2. berpegang pada pendapat (pendirian dan lain-lain), berkelakuan, berlagak:
dia tidak sanggup melihat suaminya ~ begitu.

berkongsi