sigup

[Brunei] tembakau;

bersigup menghisap rokok, merokok.

berkongsi