sigai I

1. pasak yang dipasang pada tiang (buluh dan lain-lain) tempat berpijak apabila memanjat;

2. = tangga ~ tangga yang dibuat daripada batang kayu (buluh dan lain-lain) yang mempunyai pasak-pasak tempat berpijak;
~ dua segeragai (peribahasa) perkara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang lain;
enau mencari ~ (peribahasa) perempuan mencari lelaki;

menyigai memanjat (pokok dan lain-lain) dengan menggunakan sigai;
disigai sampai ke langit = tinggi di sigai besar diterbang (peribahasa) dicari atau diselidiki dengan sedaya upaya;

= senigai.

berkongsi