sifir

daftar bilangan yang dipergandakan berturut-turut (seperti 1×1=1, 1×2=2, 1×3=3, dan lain-lain), daftar kalian, kali-kali.

berkongsi