sidik I

~ jari [Indonesia]
a) pemeriksaan bekas garis-garis atau retak pada jari (untuk mengetahui atau membeza-bezakan orang);
b) cap (ibu) jari, cap jempol;
~-midik siasatan (pemeriksaan yang teliti sekali);

menyidik [sastera lama] memeriksa (menyelidik) dengan hati-hati;

selidik.

berkongsi