sidi I

[sastera lama] sejenis gelaran pada pangkal nama:
S~ Ali Hishamuddin.

berkongsi