sida

[sastera lama] gelaran orang daripada keturunan bangsawan;

sida-sida sl
1. pegawai dalam istana (semacam pendeta);

2. pegawai dalam istana yang telah dikasi (dikembiri);

menyidai [sastera lama] mengasi, mengembiri.

berkongsi