sibir

[Minangkabau] kerat, cabik, potong;

sesibir secarik, secabik, sekerat;

sibiran serpihan, keratan, pecahan;
~ tulang ki anak, kekasih, buah hati.

berkongsi