siah II

~ palis sejenis mantera untuk menjauhkan (menolak) bahaya;

bersiah
1. berganjak ke tepi (untuk mengelakkan sesuatu), menepi (untuk memberi jalan dan lain-lain):
waktu berpapasan jalan denganku, dia akan ~ seolah-olah takut terkena najis;

2. [arkaik] berlari dengan tidak tentu arah, berlari tunggang-langgang;

menyiah, menyiahkan
1. mengganjakkan ke tepi, mengetepikan;

2. menguakkan (menolakkan) ke tepi:
~ rambut;

3. [kiasan] mengelakkan bahaya dan lain-lain:
apabila hari hendak hujan, disiahkan pula hujan itu ke tempat lain dengan isyarat dan ilmu.

berkongsi