seyek

[Kelantan];

menyeyek mencarik (kertas dan lain-lain), mengoyak.

berkongsi