sewah II

[Kelantan];

menyewah
1. terbang melayang rendah (seperti helang dan lain-lain);

2. menyambar (berkenaan (dengan) helang).

berkongsi