setumpul

sejenis tumbuhan (pokok), Hydnocarpus spp.

berkongsi