setom

[Negeri Sembilan];

~ lampu corong lampu.

berkongsi