seteleng

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] pameran:
atas usaha perkumpulan ini, diadakan beberapa ~ lukis;

menyetelengkan [bahasa percakapan] mempamerkan (barang-barang, lukisan, dan lain-lain).

berkongsi