seser

[Jawa] sejenis alat untuk menangkap ikan (diperbuat daripada bilah).

berkongsi