serut

[Jakarta] ketam (kayu);

menyerut melicinkan kayu, mengetam;

serutan = tahi ~ tahi ketam, tatal (daripada barang yang diserut).

berkongsi