seruk

[Jawa] sejenis tempat menyimpan beras daripada mengkuang dan lain-lain (boleh memuat 10 gantang);
bagai ~ dihentak ki orang yang terlalu gemuk.

berkongsi