seruh I

1. kecut atau kempis (bisul, bengkak, dan lain-lain), susut kerana mendap dan lain-lain (beras dalam karung dan lain-lain);

2. [Kedah] pucat lesi (seperti orang baru betah daripada demam).

berkongsi