seru I

kata ~
a) kata untuk memanggil;
b) kata yang dikeluarkan dengan tiba-tiba (kerana kesakitan, terperanjat, dan lain-lain);

berseru
1. memanggil dengan berteriak (dengan suara nyaring):
Mariam ~ dengan suara tinggi;

2. mempelawa, mengajak, menganjurkan:
Presiden Park telah ~ kepada semua rakyat supaya bekerja dengan lebih kuat lagi;

berserukan [sastera lama] = menyerukan;
menyeru
memanggil, meneriak:
pegawai itu ~ nama Salim;
pesuruh Allah ~ manusia supaya mengenal Allah dan taat kepada Allah;

menyerukan
1. meneriakkan atau mengucapkan sesuatu dengan nyaring:
seorang pegawai yang berpakaian hebat telah ~ suatu titah daripada yang maha mulia;

2. menghebahkan, mengkhabarkan, mengumumkan:
keputusannya akan diserukan kemudian;

3. menganjurkan atau mengusulkan (supaya):
rencana yang ~ supaya ada kerjasama antara sasterawan, wartawan, dan ahli sains Melayu sangat menarik perhatian;

4. = menyeru-nyerukan mengheboh-hebohkan, menggembar-gemburkan;

seruan
1. sesuatu yang diserukan, panggilan (dengan suara yang nyaring):
~ yang berapi-api dan pidato-pidato sahaja tidak akan memberi apa-apa manfaat;

2. anjuran, ajakan:
Nabi mula-mula menyampaikan ~ Islam kepada orang yang hampir sekali dengannya;

penyeruan perbuatan menyeru (menyerukan):
Abu Talib telah memberi sepenuh-penuh sokongan kepada Rasulullah dalam ~nya itu;

penyeru
1. [arkaik] seruan;

2. orang yang menyeru atau menyerukan, juruhebah.

berkongsi