serot

[Jawa];

menyerot menghirup, menghisap, menyedut.

berkongsi