serong I

1. menyimpang dari arah yang lurus (garis dan lain-lain), tidak tepat atau tidak lurus (letak, potongan sesuatu, dan lain-lain):
letak rumahnya ~;
batang itu mestilah dikerat melintang, tidak dipotong ~;
jalan yang ~

a) jalan yang tidak lurus (ke barat, ke timur, dan lain-lain);
b) perbuatan yang salah (tidak sebagai semestinya);
kain ~ (bugis) sejenis cara memakai kain;
memandang ~
a) memandang ke samping;
b) menganggap tidak wajar;

2. [kiasan] tidak lurus hati, tidak jujur, curang:
berlaku ~;

menyerong tidak lurus arahnya (berjalan, memotong, dan lain-lain), mencong:
masukkan jarum ~ dari belakang;

menyerongkan
1. menjadikan serong (letak, bentuk, dan lain-lain), memencongkan:
~ jarum ke kiri;

2. [kiasan] menjadikan curang, memesongkan:
kekayaan boleh ~ kebenaran;

keserongan [kiasan] perihal serong (curang dan lain-lain), kecurangan;

penyerongan perihal menyerongkan sesuatu.

berkongsi